• Cập nhật vào :

  Cầu Trần Thị Lý có nhịp liên tục với tổng chiều dài khoảng 731 m từ mố S1 đến mố S13.
  - 4 nhịp đầu của cầu Chính từ Mố S1 phía Tây đến Trụ S5 ( 50 mét mỗi nhịp) với tổng chiều dài là 200m
  - Nhịp chính ( Nhịp dây văng ) từ trụ S5 đến S6 với tổng chiều dài là 230 mét
  - Bảy nhịp cuối của phần cầu dẫn phía Đông từ trụ S6 đến trụ S7 (nhịp dài 45 m), từ trụ S7 đến trụ S13 (mỗi nhịp dài 50m), từ trụ S11 đến trụ S12 (nhịp dài 28.8 m), từ trụ S12 đến trụ S13 (nhịp dài 27.2m), với tổng chiều dài các nhịp này là 301m.

  Hạng mục Bê tông nhựa cầu mặt cầu Trần Thị Lý do Công ty Cổ phần Xây dựng Toàn Trung thi công. CTES đảm nhận công tác thiết kế cấp phối và kiểm định chất lượng.

  Sự kiện ảnh