• Cập nhật vào : 19:07 2013
    Phòng thí nghiệm LAS-XD 1336 phối hợp với các kỹ sư vật liệu Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng ECC (Nhà thầu thi công) nghiên cứu thiết kế thành phần cấp phối bê tông nhựa Polyme gia cường sợi thủy tinh. Đây là loại bê tông nhựa dùng để thi công sửa chữa mặt cầu Thuận Phước do Nhà thầu BK-ECC thực hiện.
    Cập nhật vào : 17:07 2013
    Hệ thống vật liêu QuakeWrap là giải pháp tiên tiến để sửa chữa, tăng cường khả năng chịu lực và bảo vệ kết cấu xây dựng. QuakeWrap đa dạng về sản phẩm dễ dàng cho kỹ sư lựa chọn giải pháp tăng cường kết cấu với nhiều mức độ khác nhau
    Sự kiện ảnh