• Cập nhật vào : 18:07 2013
    Tên dự án: Đường và cầu qua sông Cổ Cò (đoạn nối tiếp đường Nguyễn Tri Phương qua khu đô thị FPT) Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Sở Giao thông Vận tải Điều hành dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông Công chính. Hình thức đầu tư: BT (xây dựng - chuyển giao)
    Sự kiện ảnh