• Cập nhật vào : 19:07 2013
    Cầu Trần Thị Lý có nhịp liên tục với tổng chiều dài khoảng 731 m từ mố S1 đến mố S13. - 4 nhịp đầu của cầu Chính từ Mố S1 phía Tây đến Trụ S5 ( 50 mét mỗi nhịp) với tổng chiều dài là 200m - Nhịp chính ( Nhịp dây văng ) từ trụ S5 đến S6 với tổng chiều dài là 230 mét - Bảy nhịp cuối của phần cầu dẫn phía Đông từ trụ S6 đến trụ S7 (nhịp dài 45 m), từ trụ S7 đến trụ S13 (mỗi nhịp dài 50m), từ trụ
    Cập nhật vào : 19:07 2013
    Dự án xử lý ô nhiễm môi trường sân bay Đà Nẵng được thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Bộ quốc phòng Việt Nam triển khai thực hiện.
    Sự kiện ảnh