•  

  TT

  Loại máy và mã hiệu

  Nước sản xuất

  Số lượng

  Hiệu quả sử dụng

  I

  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT, ĐÁ, CÁT

  1

  Bộ sàn tiêu chuẩn từ F200-F300

  Bộ

  3

   

  2

  Tỷ trọng kế

  Cái

  1

   

  3

  Bình định mức 1000ml

  Cái

  15

   

  4

  Máy chưng cất nước

  Cái

  1

   

  5

  Cân tiểu ly

  Cái

  1

   

  6

  Cân 311g

  Cái

  1

   

  7

  Cân kỹ thuật  OHAUS 20kg

  Cái

  2

   

  8

  Cân điện tử  OHAUS

  Cái

  3

   

  9

  Dụng cụ Casagrande, vaxiliep

  Bộ

  1

   

  10

  Bình tỷ trọng

  Cái

  22

   

  11

  Bếp cát

  Cái

  1

   

  12

  Dao vòng

  Cái

  94

   

  13

  Hộp ẩm

  Cái

  65

   

  14

  Lò sấy

  Cái

  2

   

  15

  Máy nén nhất liên

  Cái

  4

   

  16

  Máy nén tam liên

  Bộ

  4

   

  17

  Máy cắt hai tốc độ

  Cái

  2

   

  18

  Máy CBR

  Bộ

  1

   

  19

  Cối Proctor

  Bộ

  2

   

  20

  Thùng đong

  Cái

  3

   

  21

  Máy nén

  Cái

  2

   

  22

  Máy Khoan

  Cái

  3

   

  23

  Máy cắt

  Cái

  1

   

  24

  Thiết bị Los Angeles

  Cái

  1

   

  25

  Dụng cụ xác định độ nén dập trong xi lanh

  Cái

  2

   

  26

  Thùng rửa

  Cái

  3

   

  II

  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA NHỰA

  1

  Thiết bị đo độ kim lún LR2-3

  Bộ

  1

   

  2

  Thiết bị đo độ giãn dài LYS-1

  Bộ

  1

   

  3

  Thiết bị đo độ hoá mềm

  Bộ

  1

   

  4

  Thiết bị đo độ bốc cháy

  Bộ

  1

   

  5

  Thiết bị ly tâm 3000grs

  Bộ

  1

   

  6

  Thiết bị xác định tổn thất nhựa

  Bộ

  1

   

  7

  Tủ sấy 3000C

  Cái

  1

   

  III

  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA NHŨ TƯƠNG

  1

  Thiết bị chưng cất

  Cái

  1

   

  2

  Thiết bị xác định độ nhớt

  Bộ

  1

   

  IV

  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA BÊ TÔNG NHỰA

  1

  Thiết bị tạo mẫu Marshall

  Bộ

  1

   

  2

  Kích đùn mẫu

  Cái

  1

   

  3

  Thùng ổn nhiệt chuyên dụng

  Cái

  1

   

  4

  Máy mashall

  Cái

  1

   

  5

  Thiết bị chưng cất nhựa

  Bộ

  1

   

  V

  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA XI MĂNG

  1

  Sàng 0,08 mm

  Cái

  1

   

  2

  Thiết bị đo độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết

  Bộ

  1

   

  3

  Thiết bị đo độ ổn định thể tích

  Bộ

  4

   

  4

  Máy nén, gối nén

  Bộ

  1

   

  5

  Máy thử độ bền uốn điện động

  Cái

  1

   

  6

  Máy trộn XM JJ-5

  Cái

  1

   

  7

  Máy dằn rung ZS-15

  Cái

  1

   

  8

  Khuôn đúc mẫu

  Bộ

  2

   

  9

  Lò nung 1200o C SX-5-12

  Cái

  1

   

  VI

  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA VỮA VÀ HỖN  HỢP VỮA XÂY

  1

  Thiết bị đo độ linh động

  Bộ

  1

   

  2

  Thiết bị đo độ phân tầng

  Bộ

  1

   

  3

  Thiết bị thử khả năng giữ nước

  Bộ

  1

   

  4

  Khuôn đúc

  Bộ

  1

   

  VII

  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA BÊ TÔNG XI MĂNG

  1

  Dụng cụ đo độ sụt

  Bộ

  1

   

  2

  Máy trộn bê tông

  Cái

  1

   

  3

  Khuôn đúc mẫu 15x15x15

  Cái

  21

   

  4

  Khuôn đúc mẫu15x30

  Cái

  9

   

  5

  Khuôn đúc mẫu 15x15x60

  Cái

  2

   

  6

  Máy dằn rung

  Cái

  1

   

  7

  Súng bắn bê tông

  Cái

  1

   

  8

  Máy khoan bê tông

  Bộ

  1

   

  9

  Máy nén, uốn

  Cái

  2

   

  VIII

  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM KIM LOẠI VÀ MỐI HÀN

  1

  Máy kéo uốn thép

   

  1

   

  2

  Máy căt

   

  1

   

  IX

  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM NƯỚC

   

   

   

  1

  Bộ khung chuẩn độ

  Cái

  1

   

  2

  Dụng cụ chuẩn độ

  Cái

  1

   

  3

  Cốc mỏ 200ml

  Cái

  1

   

  4

  Cốc mỏ 50ml

  Cái

  1

   

  5

  Chén sứ chịu nhiệt

  Cái

  1

   

  6

  Ống hút 1ml

  Cái

  1

   

  7

  Ống hút 50ml

  Cái

  1

   

  8

  Lò nung 1200o C SX-5-12

  Cái

  1

   

  X

  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

  1

  Cần Benkelman

  Bộ

  2

   

  2

  Tấm ép cứng

  Bộ

  1

   

  3

  Phễu rót cát

  Cái

  3

   

  4

   Dao đai

  Cái

  5

   

  5

  Súng bật nẩy

  Cái

  1

   

  6

  Chuỳ xuyên Scala

  Bộ

  1

   

  7

  Thiết bị nén tĩnh

  Bộ

  1

   

  8

  Thiết bị biến dạng lớn PDA (Mỹ)

  Bộ

  1

   

  9

  Thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi (Mỹ)

  Bộ

  1

   

  10

  Máy bộ đàm

  Bộ

  4

   

  11

  La bàn

  Cái

  2

   

  12

  Máy khoan địa chất

  Bộ

  3

   

  13

  Máy đo sâu

  Cái

  2

   

  14

  Thiết bị siêu âm bê tông

  Bộ

  1

   

  15

  Máy toàn đạc điện tử

  Cái

  1

   

  16

  Máy thủy bình

  Cái

  1

   

   

  Sự kiện ảnh